สวพส.เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มรัชกาลที่ 4 ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 ที่ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน ปี 2559 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายคำประกาศราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ ท่ามกลาง หน.ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ นศ. จนท. และผู้บริหารองค์การภาคเอกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม