สวพส. จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธี ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

          กิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกข้าว บนพื้นที่ 3 งาน โดยมีกล้าพันธุ์ข้าว จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ “ข้าวขาวดอกมะลิ 105” ซึ่งเป็นข้าวเจ้าหอมที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากนาเกษตรกร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นข้าวเจ้าหอมพันธุ์ดีที่คนทั่วโลกนิยมบริโภค และ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” เป็นพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และคณะกรรมการกรมวิจัยแห่งชาติร่วมกันวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา โดยใช้การผสมพันธุ์ข้าวระหว่างข้าวหอมนิลและข้าวหอมมะลิ 105 ทำให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นประจำสายพันธุ์ คือ เมล็ดข้าวจะมีสีม่วงมีลักษณะเรียวยาวและมีผิวที่มันวาว นอกจากนี้ยังสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมการข้าวให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จำนวน 10 พันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1/ พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง/ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105/ พันธุ์ กข 41/ พันธุ์ กข 6/ พันธุ์ กข 57 และพันธุ์ กข 61 นอกจากนี้ ยังมีข้าวไร่ จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวดอกพะยอม/ พันธุ์ข้าวซิวแม่จัน และพันธุ์ข้าวลืมผัว จำนวนรวม 2,000 ซอง มาแจกให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม