คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ พระปฐมบรมกษัตริยาธิราชเจ้าและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และด้วยพระบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาล ได้ทรงสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้แก่ราชอาณาจักรไทย และได้มีการจัดงานพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีฯ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 (ปี 2461) สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม