ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการสถาบันวิจันและพัฒนาพื้นที่สูง คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม