น้ำใจชาวสวพส. มอบถุงยังชีพบ้านทุ่งข้าวพวง สู้ภัยโควิด-19

น้ำใจชาวสวพส. มอบถุงยังชีพบ้านทุ่งข้าวพวง สู้ภัยโควิด-19

          บ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  จำนวน 160 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 500 คน ซึ่งขณะนี้ได้ปิดหมู่บ้าน และมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 21 คน ได้เข้ารับการรักษาแล้วที่โรงพยาบาล และมีผู้มีความเสี่ยงสูงอีก 19 คน กักตัวอยู่ที่เทศบาล ซึ่งได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ทางหมู่บ้านต้องการ เจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย ข้าวสารเครื่องยังชีพต่างๆ อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น   น้ำมันพืช น้ำปลา ซอส ซีอิ๊ว ไข่ อาหารแจกมื้อกลางวัน  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าช่วยเหลือ โดยการแจกเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ในวันที่ 14 กันยายน 2564สมทบร่วมกับทางเทศบาลที่ได้แจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านแล้ว

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม