การปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในยุคโควิด

สวพส. ชวนเกษตรกรเข้าอมรมในโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่
“การปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในยุคโควิด”

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ “การปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในยุคโควิด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้ที่สนใจ โดยกำหนดจัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ซึ่งได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติรุ่นที่ 1/2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดอบรมรุ่นต่อไป มีกำหนดการดังนี้

  • รุ่นที่ 2/2564 จัดอบรมวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
  • รุ่นที่ 3/2564 จัดอบรมวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564
  • รุ่นที่ 4/2564 จัดอบรมวันที่ 20-24 กันยายน 2564

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ที่ : https://forms.gle/z81U8ptA4MZyDeLF6  “รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 10 คนเท่านั้น” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4110-5 ต่อ 5207 ในวันและเวลาราชการ

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม