ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ”

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัด
  • เชียงใหม่
  • ลำพูน
  • ลำปาง
  • แม่ฮ่องสอน
ผ่านช่องทางออนไลน์
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564
สอบถามเพิ่มเติม
064-9946925 (เนส)
086-3614645 (แพท)

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม