สวพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

 

          นายวิรัตน์  ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม