สวพส.ร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สวพส. ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2564

          วันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ประจำปี 2564 มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

         วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของไทยมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยมีการถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวปฏิญาณถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีกด้วย

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม