อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

 

 

          นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 4  พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 112 ซึ่ง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย โดย นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้เสนอประเด็นเรื่อง  เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2020-2021): “ความสุข..จากยอดดอย”  ซึ่งเปิดให้เข้าเที่ยวชมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จ.เชียงใหม่ พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษกับ งานโครงการหลวง 2563  ภายในงาน  เพลิดเพลินใจ ไปกับดอกไม้งามหลากหลายสีสันนับล้านดอกจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้บรรจงตกแต่งสวนดอกไม้ให้เป็นลวดลายผ้าสไตล์ชาวเขา เรียนรู้องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมความสุข..จากยอดดอย ไม่ว่าจะเป็น  นิทรรศการ “จอมราชย์ ปราชญ์แห่งดิน” กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง และนิทรรศการสมุนไพรบนพื้นที่สูง : Herbs for Health รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่า ผ่านกิจกรรมการแสดงจากเยาวชนบนพื้นที่สูง งานสาธิตหัตถกรรมชนเผ่า ช้อป ชิม ชิล กับ ผัก ผลไม้ ผลผลิตปลอดภัยจากยอดดอยสูง ในตลาดนัดชาวดอย ลิ้มลองกาแฟ 7 ยอดดอยและเมนูเครื่องดื่มสีสันพรรณไม้ ชมประติมากรรมไม้ดอกเมืองหนาว ซุ้มหมอกเมืองหนาว และสนุกกับการถ่ายรูป 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี AR ที่จะทำให้คุณฉีกกฎการถ่ายภาพแบบเดิมๆ พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษกับ งานโครงการหลวง 2563 พบกับนิทรรศการงานโครงการหลวง พืชพันธุ์ใหม่ จับจ่ายผลลิตและผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง  และกิจกรรมท่องเที่ยวสุดสนุกอีกมากมายที่จะทำให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินสุขใจตลอดงาน

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม