กระทรวงเกษตรฯ เปิดลงทะเบียน www.ช่วยเกษตร.com ช่วยเกษตรกรไทย

กระทรวงเกษตรฯ เปิดลงทะเบียน “www.ช่วยเกษตร.com” ช่วยเหลือเกษตรกรไทย 4.0

 

 

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวเว็บไซต์ช่วยเกษตร www.ช่วยเกษตร.com เป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนโมเดล "เกษตรพาณิชย์" ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ E-commerce โดยเตรียมพร้อมมาตรการขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยการเปิดตัว 3 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ประกอบด้วย

  1. โครงการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง

ช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษ เกษตรกรที่สนใจจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.ช่วยเกษตร.com เริ่ม 21 มิถุนายน 2563

จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ และเมื่อมีการขนส่งจะต้องแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กิโลกรัม 30 บาท หากเกิน 5 กิโลกรัม จะคิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ 8 บาท ที่สำคัญการบรรจุผลผลิตทางการเกษตรจะต้องได้มาตรฐาน และจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563

  1. โครงการเพิ่มความรู้

ช่วยเพิ่มความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ด้วยระบบออนไลน์ e-Learning โดยเป็นการสอนผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมเรียนซ้ำได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

  • การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์
  • การใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  • เทคนิคการขายและทำการตลาดออนไลน์
  1. โครงการช่วยขายผลผลิต

           ช่วยขยายผลผลิตการเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรที่ต้องการขายผลผลิตบนตลาดออนไลน์ ลงทะเบียนแจ้งจำนวนของผลผลิต และราคาที่ต้องการจัดจำหน่าย โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการด้านการตลาดให้ทั้งหมด เกษตรกรมีหน้าที่จัดเตรียมผลผลิตให้พร้อมในการจัดส่ง และจัดจำหน่ายเมื่อขายได้

สำหรับ เกษตรกร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.ช่วยเกษตร.com และ Line Official : ช่วยเกษตร

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม