ชมดอกคาลล่า ลิลลี่ ดอกไม้แห่งความสว่างไสวในเทศกาลชมสวน

4 มกราคม 2559 อ่าน: 912 ครั้ง

ชมดอกคาลล่า ลิลลี่..ดอกไม้แห่งความสว่างไสวในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ชมความสวยงามของ “คาลล่า ลิลลี่...ดอกไม้แห่งความสว่างไสว” ที่เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ และบริเวณสวนอังกฤษ ซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้นำมาจัดแสดงให้ได้ชมจำนวนหลากหลายสีตลอดการจัดเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ... คาลล่า ลิลลี่ (Calla Lily) เป็นไม้ดอกเมืองหนาวประเภทหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ Zantedeschia sp. อยู่ในวงศ์ ARACEAE มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ มีหลากหลายสายพันธุ์ใช้ได้ทั้งเป็นไม้ตัดดอกไม้ ประดับ และไม้กระถาง หัวของคาลล่า ลิลลี่เจริญอยู่ใต้ดิน ช่อดอกประกอบด้วยกลุ่มเกสรตัวผู้ อยู่ด้านบน ซึ่งเมื่อแก่จะพบละอองสีเหลืองอยู่มากมายและเกสรตัวเมียเมื่อแก่จะมีน้ำ เมือกเหนียวๆ ติดอยู่ด้านล่างของช่อดอกเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์จะติดเมล็ดและเมื่อ เมล็ดแก่เนื้อหุ้มเมล็ดมีสีส้ม เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งกลางแจ้งและร่มรำไร คาลล่า ลิลลี่ เป็นดอกไม้สำหรับการเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ยุคโรมัน นับเป็นดอกไม้ที่มีความงามแบบเรียบง่าย ด้วยรูปทรงของดอกที่เก๋ไก๋ และมีเอกลักษณ์ ที่ความโค้งเรียวของกลีบดอก จึงถูกให้เป็นดอกไม้แห่งความสว่างไสว แสดงออกถึงความสง่างาม สวยตราตรึง มีหลากหลายสี อาทิ สีไอวอรี่ สีครีม สีเหลือง สีส้ม สีม่วง สีม่วงชมพู สีชมพู สีเขียว ซึ่งปัจจุบันเป็นดอกไม้ที่นิยมมากสำหรับงานแต่งงานเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่แย้มบานอย่างช้าๆ และเป็นดอกไม้ที่สวยงามคงทน เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ภายใต้ชื่องาน “Flora of the Queen” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Share this:

ห้วยเขย่ง “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเขย่งจัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงห้ามเผาต้านหมอกควัน วันที่ 21 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบลดลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ จ.น่าน พร้อมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้จากโครงการหลวง จัดโดย สวพส.

สวพส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพยาวชนบนพื้นที่สูง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเน้นปลูกฝังและสร้างเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในชุมชน สร้างเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานเกษตร

ดูทั้งหมด