ชมดอกคาลล่า ลิลลี่ ดอกไม้แห่งความสว่างไสวในเทศกาลชมสวน

4 มกราคม 2559 อ่าน: 819 ครั้ง

ชมดอกคาลล่า ลิลลี่..ดอกไม้แห่งความสว่างไสวในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ชมความสวยงามของ “คาลล่า ลิลลี่...ดอกไม้แห่งความสว่างไสว” ที่เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ และบริเวณสวนอังกฤษ ซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้นำมาจัดแสดงให้ได้ชมจำนวนหลากหลายสีตลอดการจัดเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ... คาลล่า ลิลลี่ (Calla Lily) เป็นไม้ดอกเมืองหนาวประเภทหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ Zantedeschia sp. อยู่ในวงศ์ ARACEAE มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ มีหลากหลายสายพันธุ์ใช้ได้ทั้งเป็นไม้ตัดดอกไม้ ประดับ และไม้กระถาง หัวของคาลล่า ลิลลี่เจริญอยู่ใต้ดิน ช่อดอกประกอบด้วยกลุ่มเกสรตัวผู้ อยู่ด้านบน ซึ่งเมื่อแก่จะพบละอองสีเหลืองอยู่มากมายและเกสรตัวเมียเมื่อแก่จะมีน้ำ เมือกเหนียวๆ ติดอยู่ด้านล่างของช่อดอกเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์จะติดเมล็ดและเมื่อ เมล็ดแก่เนื้อหุ้มเมล็ดมีสีส้ม เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งกลางแจ้งและร่มรำไร คาลล่า ลิลลี่ เป็นดอกไม้สำหรับการเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ยุคโรมัน นับเป็นดอกไม้ที่มีความงามแบบเรียบง่าย ด้วยรูปทรงของดอกที่เก๋ไก๋ และมีเอกลักษณ์ ที่ความโค้งเรียวของกลีบดอก จึงถูกให้เป็นดอกไม้แห่งความสว่างไสว แสดงออกถึงความสง่างาม สวยตราตรึง มีหลากหลายสี อาทิ สีไอวอรี่ สีครีม สีเหลือง สีส้ม สีม่วง สีม่วงชมพู สีชมพู สีเขียว ซึ่งปัจจุบันเป็นดอกไม้ที่นิยมมากสำหรับงานแต่งงานเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่แย้มบานอย่างช้าๆ และเป็นดอกไม้ที่สวยงามคงทน เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ภายใต้ชื่องาน “Flora of the Queen” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Share this:

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สวพส.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”

ดูทั้งหมด