กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

17 ตุลาคม 2558 อ่าน: 245 ครั้ง

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา และชมพลุเฉลิมพระเกียรติ
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า จะมีกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่ พร้อมรับพันธุ์ข้าวพระราชทานฯ จำนวน 2,000 ถุง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และในเวลา 6 โมงเย็น จะมีพิธีถวายพานพุ่มของผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและพลุเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 20.00 น. ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง สำหรับประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ...นอกจากชมความสวยงามของดอกปทุมมาแล้วยังจะได้ชมงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ2 โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า/ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่พัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ การเสวนาทางวิชาการ/ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ...สิทธิพิเศษสำหรับคู่แม่ลูก “วันเดียวเที่ยวสวนฟรี” คู่แม่ลูกจูงมือกันเข้าชมสวนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับครอบครัวหรือผู้ติดตามซื้อบัตรเข้าชมสวนในราคาพิเศษ 25 บาท (เฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เท่านั้น) และในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะเปิดให้ปั่นจักรยานในสวนฟรีตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด