กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

17 ตุลาคม 2558 อ่าน: 185 ครั้ง

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา และชมพลุเฉลิมพระเกียรติ
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า จะมีกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่ พร้อมรับพันธุ์ข้าวพระราชทานฯ จำนวน 2,000 ถุง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และในเวลา 6 โมงเย็น จะมีพิธีถวายพานพุ่มของผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและพลุเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 20.00 น. ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง สำหรับประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ...นอกจากชมความสวยงามของดอกปทุมมาแล้วยังจะได้ชมงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ2 โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า/ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่พัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ การเสวนาทางวิชาการ/ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ...สิทธิพิเศษสำหรับคู่แม่ลูก “วันเดียวเที่ยวสวนฟรี” คู่แม่ลูกจูงมือกันเข้าชมสวนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับครอบครัวหรือผู้ติดตามซื้อบัตรเข้าชมสวนในราคาพิเศษ 25 บาท (เฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เท่านั้น) และในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะเปิดให้ปั่นจักรยานในสวนฟรีตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด