พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงนำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม, ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงนำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม, ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าศึกษาดูงาน
ณ อาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงนำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม, ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ไปศึกษาดูงาน ณ อาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น ในปี 2527 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาวทดแทน การปลูกฝิ่น อาทิ ผักกาดหอมห่อ, ปวยเล้ง, มะเขือเทศ, อะโวคาโด, สาลี่, องุ่น และเสาวรส สำหรับอาคารผลิตผลแห่งนี้ มีกระบวนการผลิตทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจรับ, ตัดแต่ง, บรรจุ, และจัดส่ง โดยมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ของสด เช่น ผักและผลไม้สด รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ข้าวเกรียบแครอท,คุกกี้กาแฟ และเห็ดหอมกรอบกระป๋อง สำหรับผลผลิตที่นำมาแปรรูปจะส่งออกไปจำหน่ายที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน ศูนย์ฯ แห่งนี้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งได้เป็นอย่างดี

จากนั้น ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังม่อนแจ่ม ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมฯ ม่อนแจ่ม เป็นพื้นที่สันเขาในเขตหมู่บ้านม้ง อยู่ภายใต้โครงการหลวงหนองหอย มีความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 850 ถึง 1,460 เมตร ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ภายในม่อนแจ่ม มีแปลงปลูกกระหล่ำปลีและแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็น รวมถึงเยี่ยมชมวิถีชีวิตและเรียนรู้การทำเกษตรที่สูงของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม