ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2558

4 มกราคม 2559 อ่าน: 424 ครั้ง

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2558
3 พฤศจิกายน 2558 ณ กลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการจากกรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปี 2558 ณ กลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

จากการที่โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ให้ความรู้และสนับสนุนรวมถึงพัฒนาชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เพื่อรองรับคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวที่มาเรียนรู้วิถีชีวิต โดยมีบ้านโฮมสเตย์ที่เข้ารับการประเมินจำนวน 10 หลัง โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ เป็นโฮมสเตย์ 2 ชนเผ่า 2 วิถีชีวิต คือ อาข่า และลาหู่ แต่อาศัยอยู่รวมกันได้อย่างสมานสามัคคี และยังเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพย์ติด และเป็นหมู่บ้านที่มีคณะศึกษาดูงานทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด