เชิญร่วมงาน “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”

20 สิงหาคม 2562 อ่าน: 738 ครั้ง

 

 

เชิญร่วมงาน  “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะพบกับการเสวนาให้ความรู้เรื่อง กัญชง หรือ เฮมพ์ เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยเฮมพ์ตามนโยบายทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยวิทยากรและคณะอาจารย์มากความสามารถจากทุกสายอาชีพ ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยครับ

 

ปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นี้นะครับ 

 

 

ผู้ประสานงาน คุณกฤษณี เจริญทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 086-919-4177

 

@@@ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่เลยครับ @@@

https://forms.gle/zJC4CiBSAgj3GPX16

Share this:

สวพส . จัดเวที พี่สอนน้องในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ "สวพส . ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” โดยการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และสามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ

สวพส. จัดกิจรรม สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม“สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” กิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สวพส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สวพส. ร่วมพิธีววางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

สวพส. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 สวพส.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงาน สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ต้อนรับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัด ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ดูทั้งหมด