ปลูกข้าววันแม่ สืบสาน เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

9 สิงหาคม 2562 อ่าน: 242 ครั้ง

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งเยาวชน และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและร่วมเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                      

สำหรับกิจกรรมปลูกข้าวในครั้งนี้ ได้ปลูกข้าว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ "ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1" เป็นข้าวหอมที่มีความหอม นุ่ม คล้ายข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้าวใหม่ต้นฤดู จะหอมมากเป็นพิเศษ สามารถปลูกได้ในพื้นที่ชลประทานทั่วไป "ข้าวหอมมะลิ 105" นิยมปลูกในฤดูนาปี เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง มีกลิ่นหอม นุ่ม อร่อย แม้ตอนข้าวสุกและเย็น หากเก็บเป็นข้าวเปลือกเมือนำมาสีเป็นข้าวสารก็ยังคงความนุ่มหอมไว้ได้
"ข้าวพันธุ์ กข 43" เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 95 วัน และข้าวเจ้าพันธุ์ กข43 ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวอมิโลสต่ำชนิดอื่นๆ และพิเศษสุดเราได้ปลูกข้าวธัญโอสถ ซึ่งเป็นข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ มีโภชนาการเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นข้าวที่มาจากข้าว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง คือ ข้าวสีนิล (เจ้าหอมนิล),ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงดัชนีน้ำตาลปานกลาง คือ ข้าวสินเหล็ก

และในโอกาสเดียวกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากกรมการข้าว จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี1 และพันธุ์ข้าว กข43        

                                                                                          

Share this:

ห้วยเขย่ง “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเขย่งจัดกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน” ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย์ 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงห้ามเผาต้านหมอกควัน วันที่ 21 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบลดลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ จ.น่าน พร้อมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้จากโครงการหลวง จัดโดย สวพส.

สวพส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพยาวชนบนพื้นที่สูง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเน้นปลูกฝังและสร้างเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในชุมชน สร้างเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานเกษตร

ดูทั้งหมด