สวพส. ห้วยก้างปลาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ 15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีหน่วยงานต่างๆและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมปลูกป่า จำนวน 152 คน จำนวน 10 ไร่

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม