สวพส. ร่วมประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานการทำงานและการส่งเสริมการปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 98 ครั้ง

 

 

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย-แม่สามแลบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียม แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมและผอ.ศิริพงศ์​ หังสพฤกษ์​ ที่ปรึกษา​ด้าน​การวางแผนและพัฒ​นา​การเกษตร​  ประเด็นการประชุมดังนี้

   1.สรุปผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนา​พื้นที่​สูง​แบบ​โครงการ​หลวง​ ในจังหวัด​แม่ฮ่องสอน​และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการ​ ดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม​61ถึงกรกฎาคม​62ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    2.แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่คู่ขนานบ้านนาอ่อน​ บ้านแม่อูมอง​ อำเภอ​ปางมะผ้า​

    3.การพิจารณา​แก้ไขและเพิ่มคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1468/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ​อำนวยการพัฒนา​พื้นที่​สูง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​และคณะทำงาน​โครงการ​ขยายผล​ฯ​สบเมย​-แม่​สาม​แลบ​ รวมทั้ง(ร่าง)​ประกาศ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ เรื่อง​   แต่งตั้ง​คณะทำงาน​โครงการ​พัฒนา​พื้นที่​สูง​แบบ​โครงการ​หลวง​เพื่อแก้ปัญหา​พื้นที่​เฉพาะ​ พื้นที่อำเภอ​ปาย

 

 

 

 

 

         และในช่วงบ่ายของวันเดียวได้ประชุมหารือการส่งเสริมการปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ โดยนายประจวบ​ อาจารพงษ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​แม่ฮ่องสอนเป็นประธา​น​ ร่วมกับหน่วยงาน​คณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ สาธารณสุข​จังหวัด, อบจ., อปท, ภาคเอกชน​ เกษตรกร​ที่เข้าร่วมโครงการ​ และเจ้าหน้าที่สวพส.​ โดยมีประเด็นดังนี้

   1.ความก้าวหน้าการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน​ โดยทาง อย.เห็นชอบและอนุญาต​ เสนอทางรัฐมนตรีลงนาม

   2.การเตรียมการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

   3.การศึกษาดูงานการส่งเสริมกัญชงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯพบพระ(ช่วงวันที่​ 30-1​ ส.ค.​ 2562)

   4.ข้อจำกัดอุปสรรคในการเตรียมการและการกำกับควบคุมการปลูกกัญชง

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด