สวพส. ร่วมประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานการทำงานและการส่งเสริมการปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 246 ครั้ง

 

 

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย-แม่สามแลบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียม แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมและผอ.ศิริพงศ์​ หังสพฤกษ์​ ที่ปรึกษา​ด้าน​การวางแผนและพัฒ​นา​การเกษตร​  ประเด็นการประชุมดังนี้

   1.สรุปผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนา​พื้นที่​สูง​แบบ​โครงการ​หลวง​ ในจังหวัด​แม่ฮ่องสอน​และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการ​ ดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม​61ถึงกรกฎาคม​62ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    2.แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่คู่ขนานบ้านนาอ่อน​ บ้านแม่อูมอง​ อำเภอ​ปางมะผ้า​

    3.การพิจารณา​แก้ไขและเพิ่มคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1468/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ​อำนวยการพัฒนา​พื้นที่​สูง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​และคณะทำงาน​โครงการ​ขยายผล​ฯ​สบเมย​-แม่​สาม​แลบ​ รวมทั้ง(ร่าง)​ประกาศ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ เรื่อง​   แต่งตั้ง​คณะทำงาน​โครงการ​พัฒนา​พื้นที่​สูง​แบบ​โครงการ​หลวง​เพื่อแก้ปัญหา​พื้นที่​เฉพาะ​ พื้นที่อำเภอ​ปาย

 

 

 

 

 

         และในช่วงบ่ายของวันเดียวได้ประชุมหารือการส่งเสริมการปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ โดยนายประจวบ​ อาจารพงษ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​แม่ฮ่องสอนเป็นประธา​น​ ร่วมกับหน่วยงาน​คณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ สาธารณสุข​จังหวัด, อบจ., อปท, ภาคเอกชน​ เกษตรกร​ที่เข้าร่วมโครงการ​ และเจ้าหน้าที่สวพส.​ โดยมีประเด็นดังนี้

   1.ความก้าวหน้าการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน​ โดยทาง อย.เห็นชอบและอนุญาต​ เสนอทางรัฐมนตรีลงนาม

   2.การเตรียมการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

   3.การศึกษาดูงานการส่งเสริมกัญชงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯพบพระ(ช่วงวันที่​ 30-1​ ส.ค.​ 2562)

   4.ข้อจำกัดอุปสรรคในการเตรียมการและการกำกับควบคุมการปลูกกัญชง

 

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด