สวพส. ร่วมตรวตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย

       

 

        สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ โดยมีนายจารึก​ เหล่าประเสริฐ​ รองผวจ.แม่ฮ่องสอนและคณะทำงานโครงการ​ฯ​ โดยมีสรุปผลการตรวจเยี่ยมดังนี้

  1. ประชุมร่วมกับชุมชนบ้านนาอ่อนในการประกอบอาชีพทางเลือกโดยใช้องค์รู้ของโครงการหลวงเป็นแบบอย่าง
  2. คัดเลือกเกษตรกรนำร่อง​ 4​ ครอบครัว และสำรวจพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. นำเกษตรกรนำร่อง(บ้านนาอ่อน)ศึกษาดูงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง(บ้านแม่อูมอง)
  4. แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเกษตรกรทั้ง​ 2​ พื้นที่​ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน​ของโครงการฯ

        ทั้งนี้คณะทำงานได้มีมติเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการสนับสนุนเกษตรกรโดยขอให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนองค์ความรู้โครงการหลวงต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม