อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมจัดกิจกรรม “แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”

19 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 140 ครั้ง

     

 

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรม “แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเป็นนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ปลูกต้มไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 67 ต้น โดยต้องการให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในทุกฤดู

 

 

             นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนถึงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และการปลูกต้นไม้ในสวนของพ่อ   “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ แหล่งเรียนรู้ศักยภาพและการดำเนินงานของโครงการหลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืชบนพื้นที่สูงและเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 17,293 ชนิด รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการปลูกไม้กลุ่มสีเพื่อเพิ่มร่มเงา และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว ซึ่งโครงการปลูกต้นไม้ในสวนของพ่อในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้มีพื้นที่ร่มเงาเพิ่มขึ้น และสถานที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ ไม้กลุ่มสีเหลืองที่จะบานสวยงามสะพรั่งในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี และต้นราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพิ่มมากขึ้น”

 

             

 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแพลนมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแวะเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งในช่วงนี้ได้จัดแสดงดอกปทุมมา กว่า 30 สายพันธุ์บานสะพรั่งนับแสนดอกให้ได้ชมกัน โดยเปิดให้ชมสวนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 18:00 น.

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด