อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมจัดกิจกรรม “แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”

     

 

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรม “แม่เหียะรวมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเป็นนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ปลูกต้มไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 67 ต้น โดยต้องการให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในทุกฤดู

 

 

             นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนถึงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และการปลูกต้นไม้ในสวนของพ่อ   “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ แหล่งเรียนรู้ศักยภาพและการดำเนินงานของโครงการหลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืชบนพื้นที่สูงและเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 17,293 ชนิด รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการปลูกไม้กลุ่มสีเพื่อเพิ่มร่มเงา และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว ซึ่งโครงการปลูกต้นไม้ในสวนของพ่อในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้มีพื้นที่ร่มเงาเพิ่มขึ้น และสถานที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ ไม้กลุ่มสีเหลืองที่จะบานสวยงามสะพรั่งในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี และต้นราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพิ่มมากขึ้น”

 

             

 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแพลนมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแวะเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งในช่วงนี้ได้จัดแสดงดอกปทุมมา กว่า 30 สายพันธุ์บานสะพรั่งนับแสนดอกให้ได้ชมกัน โดยเปิดให้ชมสวนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 18:00 น.

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม