โครงการ “ต้นไม้ของหนู” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

10 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 211 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ดำเนินงานโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ร่วมกับโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ โดยฝ่ายทหาร โรงเรียน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และสวพส. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจพื้นฐานในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้ว โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “ต้นไม้ของหนู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปลูกต้นไม้และได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นผู้ดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตและจะรายงานให้เจ้าของต้นไม้ทราบเป็นระยะ โดยขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาภาคเรียนละ 300 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลต้นไม้ของท่านตลอดภาคเรียน ซึ่งสถาบันเห็นว่าโครงการนี้นอกจากจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการปลูกต้นไม้ในใจเด็กๆ อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถโอนเงินผ่านทางหมายเลขบัญชี 986-4-78171-5 ธ.กรุงไทย

ชื่อบัญชี เงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

ติดต่อสอบถาม : โทร 091- 8433372 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

Line : piyathida_ningzii ครูผู้ดูแลโครงการ

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด