รางวัลอันทรงเกียรติ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม

 

 

รางวัลอันทรงเกียรติ "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม"

 

เมื่อวันที่ (27 กันยายน 2558) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการบริหารจัดการและการบริการใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาต่างๆ ที่ส่งเสริม ประโยชน์ทางด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมทางสังคม ชุมชน อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาด และขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดแก่ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และยกย่อง เชิดชู และเป็นกำลังใจ แก่ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผลักดันให้ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลได้เกิดแนวทางการพัฒนา ให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อไป

ผลการประกวดรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ภาคเหนือ) รางวัลดีเด่น ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 กลุ่มท่องเที่ยว ที่ทางโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว นำส่งประกวดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพระบาทห้วยต้มให้มาถึงทุกวันนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกของชุมชนที่ส่งประกวดและก็สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติกลับมาสู่ชุมชนและถวายแด่หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศ์ษาพัฒนา ซึ่งผู้ก่อตั้งชุมชนพระบาทห้วยต้มและผู้สอนสั่งให้ชุมชนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เลยก็ว่าได้

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม