รางวัลอันทรงเกียรติ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 319 ครั้ง

 

 

รางวัลอันทรงเกียรติ "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม"

 

เมื่อวันที่ (27 กันยายน 2558) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการบริหารจัดการและการบริการใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาต่างๆ ที่ส่งเสริม ประโยชน์ทางด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมทางสังคม ชุมชน อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาด และขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดแก่ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และยกย่อง เชิดชู และเป็นกำลังใจ แก่ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผลักดันให้ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลได้เกิดแนวทางการพัฒนา ให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อไป

ผลการประกวดรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ภาคเหนือ) รางวัลดีเด่น ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 กลุ่มท่องเที่ยว ที่ทางโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว นำส่งประกวดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพระบาทห้วยต้มให้มาถึงทุกวันนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกของชุมชนที่ส่งประกวดและก็สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติกลับมาสู่ชุมชนและถวายแด่หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศ์ษาพัฒนา ซึ่งผู้ก่อตั้งชุมชนพระบาทห้วยต้มและผู้สอนสั่งให้ชุมชนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เลยก็ว่าได้

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด