รางวัลอันทรงเกียรติ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 281 ครั้ง

 

 

รางวัลอันทรงเกียรติ "กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม"

 

เมื่อวันที่ (27 กันยายน 2558) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการบริหารจัดการและการบริการใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาต่างๆ ที่ส่งเสริม ประโยชน์ทางด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมทางสังคม ชุมชน อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาด และขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดแก่ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และยกย่อง เชิดชู และเป็นกำลังใจ แก่ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผลักดันให้ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลได้เกิดแนวทางการพัฒนา ให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อไป

ผลการประกวดรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ภาคเหนือ) รางวัลดีเด่น ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 กลุ่มท่องเที่ยว ที่ทางโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว นำส่งประกวดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนพระบาทห้วยต้มให้มาถึงทุกวันนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกของชุมชนที่ส่งประกวดและก็สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติกลับมาสู่ชุมชนและถวายแด่หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศ์ษาพัฒนา ซึ่งผู้ก่อตั้งชุมชนพระบาทห้วยต้มและผู้สอนสั่งให้ชุมชนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เลยก็ว่าได้

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด