“236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  

          นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการสถาบัน กล่าวว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสร้างความเป็นเอกราช ความมั่นคง และความเป็นไทย        ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศ ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจอันนำประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 12 ห้อง ดังนี้

ห้องที่ 1 อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤา

ห้องที่ 2 สงคราม 9 ทัพ สยาม ล้านนา มหากัลยาณมิตร

ห้องที่ 3 ตั้งกรุงผดุงเอกราช

ห้องที่ 4-5 ฟูเฟื่องมหานคร

ห้องที่ 6 เมื่อลมเปลี่ยนทิศ

ห้องที่ 7 เรียนรู้วิทยาการ รากฐานสู่อารยะ

ห้องที่ 8 สยามสมัยใหม่

ห้องที่ 9 สยามมานุสติ

ห้องที่ 10 ต่างแคว้นแผ่นดินเดียว

ห้องที่ 11 ศาสตร์พระราชาพัฒนาชาติ

ห้องที่ 12 สืบทอดพระราชปณิธาน

          โดยนิทรรศการครั้งนี้มุ่งหวังสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชาพัฒนาชาติ และสืบทอดพระราชปณิธาน โดยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม