สวพส.ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดน่าน หนุนเกษตรกรขุนสถาน-แสนสุข สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน

19 ธันวาคม 2561 อ่าน: 484 ครั้ง

 

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชุมชนในพื้นที่บ้านขุนสถาน บ้านแสนสุข ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย (ขุนสถาน) จังหวัดน่าน” ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561  โดยมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน การสาธิตการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต การตรวจคัดกรองโลหิต การประกวดผลผลิตการเกษตร การประกวดธิดาชนเผ่า การแสดงของกลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

 

 

 

            บ้านขุนสถาน และบ้านแสนสุข เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตร และวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันบ้านขุนสถานได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของอำเภอนาน้อยโดยมีจุดเด่นหลากหลาย อาทิ สภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-1,800 เมตร สภาพอากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว และไม้ตัดดอกหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชน นอกจากนี้พื้นที่บ้านขุนสถานมีต้นนางพญาเสือโคร่งซึ่งดอกจะผลิบานในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ประกอบกับชุมชนขุนสถานเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จึงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า พร้อมเลือกซื้อสินค้า หัตถกรรม เป็นจำนวนมาก

            การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตร และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานทางวิชาการต่างๆ ของโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

 

Share this:

เชิญร่วมงาน วันดินโลก 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 * เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการด้านการอนุรักษ์ดิน * ร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ปกป้องรักษา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

สวพส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มแล้ว "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9" เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน 7-11 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

สวพส. ร่วมกับสาธารณสุขติวเข้มรณรงค์ลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง สวพส. ร่วมกับสาธารณสุข จัดประชุมทำแผนบูรณาการเพื่อดำเนินกิจกรรมลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สวพส. ตั้งเป้า ต่อยอดคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 เพิ่ม สวพส. จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ : การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (รุ่นที่ 1) 2562 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล UNPSA และปูแนวทางในต่อยอดสร้างผลงานเพื่อรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards) และรางวัล United Nations Public Sector Awards (UNPSA)

"แผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลง" อาวุธสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูง สวพส. จับมือหน่วยงานและผู้นำชุมชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนและวางแผนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเมืองลีแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

ดูทั้งหมด