สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการในพื้นที่คลองลาน

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม ประเด็นสำคัญในการประชุม คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามภาระกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และต้องบูรณางานร่วมกันให้งานเป็นไปในทิศทาง เป้าหายเดียวกัน และสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนำไปทำแผนพัฒนาในปี 2562 ต่อไป

 

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม