คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

 

       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี

        สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม