คณะผู้บริหาร สวพส. ต้อนรับ นายกฯ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดตาก

 

 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจราชการที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก
และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

 

นายกฯเดินทางถึงด่านชายแดนแม่สอด เยี่ยมชมสินค้าโอทอป 9 อำเภอของจังหวัดตาก ตรวจการออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ลูกประคบหินสมุนไพร ผ้าทอของชนเผ่าต่างๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ต้องการให้เพิ่มช่องทางการตลาด และส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงสร้างเรื่องราวและทำแพคเกจให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่า

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยนำเสนอการทำงานในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนางสาวรุจิรา  ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพร้อมคณะ ซึ่งรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเน้นที่เรื่องการส่งเสริมให้เกษตรปลูกเฮมพ์ ซึ่งเป็นพืชที่ปัจจุบันตลาดกำลังมีความต้องการสูง และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบและได้เสนอ3 แนวทางในการพัฒนาเฮมพ์ คือ ให้ผลักดันเรื่องกฎหมาย เรื่องการออกแบบและคุณภาพผ้าเฮมพ์ และสุดท้ายให้ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งครอบคลุม 3 อำเภอ ในอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ  ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่าหากมีการวางผังพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษคนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างทั้งการสร้างงานระบบอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น เพื่อจะไม่ทำให้เกิดการต่อต้าน เพราะหากจะไปชี้แจงว่าประเทศและจังหวัดจะได้อะไรบ้าง ชาวบ้านจะไม่เข้าใจ เพราะเป็นเรื่องไกลตัว

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม