คณะผู้บริหาร สวพส. ต้อนรับ นายกฯ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดตาก

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 189 ครั้ง

 

 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจราชการที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก
และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

 

นายกฯเดินทางถึงด่านชายแดนแม่สอด เยี่ยมชมสินค้าโอทอป 9 อำเภอของจังหวัดตาก ตรวจการออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ลูกประคบหินสมุนไพร ผ้าทอของชนเผ่าต่างๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ต้องการให้เพิ่มช่องทางการตลาด และส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงสร้างเรื่องราวและทำแพคเกจให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่า

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยนำเสนอการทำงานในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนางสาวรุจิรา  ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพร้อมคณะ ซึ่งรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเน้นที่เรื่องการส่งเสริมให้เกษตรปลูกเฮมพ์ ซึ่งเป็นพืชที่ปัจจุบันตลาดกำลังมีความต้องการสูง และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบและได้เสนอ3 แนวทางในการพัฒนาเฮมพ์ คือ ให้ผลักดันเรื่องกฎหมาย เรื่องการออกแบบและคุณภาพผ้าเฮมพ์ และสุดท้ายให้ผลักดันสู่เชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งครอบคลุม 3 อำเภอ ในอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ  ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่าหากมีการวางผังพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษคนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างทั้งการสร้างงานระบบอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น เพื่อจะไม่ทำให้เกิดการต่อต้าน เพราะหากจะไปชี้แจงว่าประเทศและจังหวัดจะได้อะไรบ้าง ชาวบ้านจะไม่เข้าใจ เพราะเป็นเรื่องไกลตัว

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด