สวพส. ร่วมหาแนวทางกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่

25 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 501 ครั้ง

 

วันที่​ 22​ พฤษภาคม​ 2561​ เวลา​ 10.00​ น.​ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง​(ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์, พบพระ, ห้วยน้ำขาว, ห้วยกางปลา) ​ร่วมกับนายปราโมทย์​  ยาใจ​ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ​ นายสถาพร​ ใจอารีย์  ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน​และทีมงานกรมพัฒนาที่ดิน​ โดยมีประเด็นหารือดังนี้​

 1.การดำเนินการสำรวจร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯทั้ง​ 4​ พื้นที่(พื้นที่ใหม่)​  

2.แนวทางการดำเนินงานสำรวจและการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการฯ​

 3.การดำเนินการขั้นตอนการขออนุญาตในเขตพื้นที่กรมป่าไม้และเขตกรมอุทยานฯ​ 

โดยที่ประชุมเห็นควรดังนี้​  ให้ทางสถาบันฯประสานกรมป่าไม้, กรมอุทยาน​ เพื่อสำรวจขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯแล้วแจ้งให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ​ แล้วประสานกรมพัฒนาที่ดินในการสำรวจแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการฯในลำดับต่อไป

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด