สวพส. ร่วมหาแนวทางกับกรมพัฒนาที่ดิน ร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่

 

วันที่​ 22​ พฤษภาคม​ 2561​ เวลา​ 10.00​ น.​ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง​(ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์, พบพระ, ห้วยน้ำขาว, ห้วยกางปลา) ​ร่วมกับนายปราโมทย์​  ยาใจ​ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ​ นายสถาพร​ ใจอารีย์  ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน​และทีมงานกรมพัฒนาที่ดิน​ โดยมีประเด็นหารือดังนี้​

 1.การดำเนินการสำรวจร่างแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯทั้ง​ 4​ พื้นที่(พื้นที่ใหม่)​  

2.แนวทางการดำเนินงานสำรวจและการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการฯ​

 3.การดำเนินการขั้นตอนการขออนุญาตในเขตพื้นที่กรมป่าไม้และเขตกรมอุทยานฯ​ 

โดยที่ประชุมเห็นควรดังนี้​  ให้ทางสถาบันฯประสานกรมป่าไม้, กรมอุทยาน​ เพื่อสำรวจขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯแล้วแจ้งให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ​ แล้วประสานกรมพัฒนาที่ดินในการสำรวจแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการฯในลำดับต่อไป

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม