สวพส. ร่วมประชุม คณะ ธกส. คืนชีวิตลำน้ำแจ่ม

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สวพส. ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะ ธกส.  นำโดย ผอ.ธกส.เชียงใหม่ , ชลประทานเชียงใหม่, ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ เรื่อง โครงการคืนชีวิตลำน้ำแจ่ม โดยร่วมวางแผนขับเคลื่อนและสนับสนุนงานในพื้นที่ต้นแบบ อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งสรุปประเด็นดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมายงบ csr ในการจัดทำฝายชะลอน้ำ และฝายกักเก็บน้ำ 3 พื้นที่ คือ 1) บ้านแม่วาก-แม่มะลอ(โครงการฯ แม่มะลอ) 2) บ้านแม่ตูม (โครงการฯ ปางหินฝน) 3) บ้านแม่ขี้มูก ซึ่งจะทำการสำรวจพื้นที่ และประสานงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พื่อดำเนินการ
  2. สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ xyz (กู้ล้าน ดอกร้อย) ทางธกส. ยินดีให้การพิจารณากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานของ สวพส. ที่มีการจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบเพื่อต่อยอดการทำกิจกรรม
  3. นัดหมายเข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำเภอแม่แจ่ม ในวันที่ 23 พ.ค 61 เพื่อชี้แจง หารือร่วมกับนายอำเภอ หน่วยงานป่าไม้ นายก อบต.   ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม