สวพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​

 

 

           วันพฤหัสบดี​ ที่​ 8​ มีนาคม​ 2561​ เวลา​ 9.00 น​ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​ ครั้งที่​ 1/2561​ ณ​ ห้องบันเทิงทัพ​ 101 สโมสรบันเทิงทัพ​ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ อ.เมือง​ จ.พิษณุโลก​ โดยมีระเบียบวาระที่1​ การประชุมดังนี้​
1.การแนะนำคณะกรรมการอำนวยการฯและชี้แจงอำนาจหน้าที่​
2.สถานการณ์และแนวโน้มภัยคุกคาม​
3.นโยบายผอ.รมน.ปี2561​

วาระที่​ 2​ เรื่องเพื่อพิจารณา/หารือ​
1.โครงการมวลชนจิตอาสา​
2.โครงการไทยนิยมยั่งยืน​
3.การดำเนินการเส้นทางถิ่นทุรกันดาร​
4.การขอคืนผืนป่า​
5.การบริหารจัดการน้ำ​
6.การเปิดด่านชายแดน​
7.การจัดระเบียบสังคม​
8.ปัญหาแรงงานต่างด้าว​
9.ปัญหายาเสพติดในชุมชนเมือง​
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์​ได้นำเสนอข้อมูลการคืนผืนป่า​ จำนวน​ 1,128​ ไร่ของเกษตรกรบ้านศรีคีรีรักษ์​ ม.11​ ต.เชียงทอง​ อ.วังเจ้า​ จ.ตาก​ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม