ไหว้พระ รับบุญ กับกิจกรรม เส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ไหว้พระ รับบุญ กับกิจกรรม “เส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์”


ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระพุทธรูปสมถวิปัสนากรรมฐาน 2 องค์ ที่ได้จากการหลอมใบโพธิ์ทองแดงที่พสกนิกรเขียนคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549 ประดิษฐานอยู่บริเวณลานต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี พระอุปคุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางอิทธิฤทธิ์ ปกป้องคุ้มครองภัย ณ จุดชมวิวหอคำหลวง (ด้านข้างสวนประเทศจีน) พระศากยมุนี ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์ภูฏาน ณ สวนประเทศภูฏาน และองค์พระพิฆเนศ ปางปัญจมุข หรือ ปางห้าเศียรสุดยอดของเทวรูปพระพิฆเนศ ถือเป็นสุดยอดแห่งปางทั้งปวงแห่งพระคเณศ ณ สวนประเทศอินเดีย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม