สวพส. ร่วม กรมปศุสัตว์ เดินหน้าพัฒนาโครงการธนาคาร โค-กระบือ

สวพส. ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ 
เดินหน้าพัฒนาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในเขตพื้นที่สูง

 

 

         

            วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และกรมปศุสัตว์ ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในเขตพื้นที่สูง ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

 

         

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือในเขตพื้นที่สูง  ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จะเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จากเดิมที่ทำการเกษตรอยู่แล้ว และยิ่งมั่นคงขึ้นด้วยด้านปศุสัตว์อย่าง โคและกระบือซึ่งราคาในท้องตลาดไม่มีทางที่จะต่ำลง มีแต่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยที่ต้องมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูและผสมพันธุ์ต่อไปในอนาคต

          นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 กล่าวว่า ที่มาและความสำคัญของโครงการเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันจำนวนของโค-กระบือ มีจำนวนที่ลดลง บวกกับปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกินในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพด เกษตรกรมีรายได้น้อย ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างอนาคตด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่น่าน และต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆต่อไปด้วย

 

 

 

         

           โดยการบันทึกความร่วมมือครั้งนี้มีการกำหนดระยะเวลา 5 ปี ด้วยการมอบโคจำนวน 35 ตัว ให้แก่เกษตรกรจำนวน 15 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการรับมอบแม่พันธุ์ในวันนี้พร้อมกับกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เงื่อนไขที่จะดูแลและรักษา ต่อยอดแม่พันธุ์ตามที่โครงการกำหนด เพื่อเป็นความมั่นคงทางด้านอาชีพของเกษตรกรเองและในอนาคตจะขยายงานด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ต่อไป ภายใต้การร่วมงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย
นางสาวศิริรักษ์ จับจ่าย
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม