สวพส. ส่งกำลังใจไปสู้ภัยโควิด อ.อมก๋อยและเชียงดาว

          วันที่ 25-27 กันยายน 2564  นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ (สวพส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งกำลังใจมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ยา และเวชภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรและบุคคลากร สวพส.  มอบให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ที่ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 417 ครัวเรือน

 

 

             ในอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน เพื่อส่งต่อ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นให้กับชุมชน 230 ครัวเรือนในบ้านแม่สะเต และบ้านแม่โขง ซึ่งเป็นชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผีปานเหนือ และโรงพยาบาลสนามตำบลนาเกียน ในส่วนของพื้นที่ตำบลสบโขง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยแห้ง ที่ได้กักตัวพร้อมกับชุมชน ได้มอบถุงยังชีพให้กับบ้านห้วยแห้ง บ้านอูแจะ และบ้านผาผึ้ง จำนวน 60 ครัวเรือน และในอำเภอเชียงดาว ถุงยังชีพ จำนวน 127 ชุด ได้มอบให้กับชุมชนบ้านหนองเต่า ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเทศบาลปิงโค้งสนับสนุนการส่งมอบไปยังชุมชน

 

 

             ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในช่วงกลางเดือนกันยายน สวพส. ได้ส่งมอบกำลังใจและถุงยังชีพให้กับ 224 ครัวเรือนในบ้านปิพอและชุมชนใกล้เคียงรวม 6  กลุ่มบ้านในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย  รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชุมชนบ้านทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว ที่ต้องปิดหมู่บ้านเช่นกัน สวพส.ขอร่วมส่งแรงใจให้ทุกชุมชนกลับมาแข็งแรงโดยเร็ววัน

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม