ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมการประชุมนานาชาติออนไลน์

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมชม  International Online Seminar "Sustainable Highland Development: Challenges & Responses to COVID-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy" ในรูปแบบ  Facebook Live ระหว่างวันที่  13-16 กันยายน 2564

         

                    ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมชมการสัมมนานานาชาติออนไลน์ “Sustainable Highland Development: Challenges & Responses to COVID-19 and the Application of Sufficiency Economy Philosophy” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ CMRU โดยมี 6 ประเทศ เข้าร่วมการสัมมนา คือ ศรีลังกา อินเดีย เนปาล ภูฏาน ลาว และติมอร์-เลสเต

 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง Facebook Live online (กรุณาลงทะเบียน *เฉพาะ* ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ที่ ม. ราชภัฎ วิทยาเขตสะลวง ห้องประชุม สวพส. หรือ ห้องประชุมสำนักงานน่าน ) สำหรับ บุคลากรไทยทั่วไป ตามลิงก์ด้านล่าง


ลงทะเบียน Click ที่นี่

หมดเขตลงทะเบียน 10 กันยายน 2564
(เจ้าหน้าที่จะส่ง link facebook live ไปให้เพื่อเข้าร่วมรับชมต่อไป)

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม