สวพส. ผนึกกำลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ส่งมอบผลผลิตทางการเกษตร

ส่งมอบผลผลิตสู้ เชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

 

 

          สวพส. ผนึกกำลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19   ในวันที่ 26  พฤษภาคม  2563 โดยคณะเจ้าหน้าที่ สวพส. และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ลงพื้นที่มอบผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ชุมชนบ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลแม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  และนำไปใส่ในตู้ปันสุขตามจุดต่างๆ ใน อ.เมืองเชียงใหม่ อาทิ ตู้ปันสุขอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตู้ปันสุขปันน้ำใจ รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ตู้ดีต่อใจ รพ.สวนปรุง ตู้อิ่มสุขปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย (IDI) ตู้ปันสุขสถานีตำรวจชุมชนหายยา ตู้ปันสุขวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตู้ปันสุขเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตู้ปันสุขวัดศรีเกิด ถนนราชดำเนิน ตู้ปันสุขโครงการวันนิมมาน ตู้ปันน้ำใจตลาดศิริวัฒนาร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 และจุดรับของบริจาครอบคูเมืองเชียงใหม่ (บริเวณหน้าสถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่) ฯลฯ

 

 

         รวมผลผลิตที่ช่วยเหลือ 2,588 กิโลกรัม จำนวน 1,009 ชุด/ครอบครัว อาทิ องุ่นดำไร้เมล็ด ผักบุ้ง ผักสลัด หอมญี่ปุ่น แตงกวาญี่ปุ่น มันฝรั่ง มะเขือเทศท้อ มะเขือยาว มะเขือเจ้าพระยา มะม่วงน้ำดอกไม้ ข้าวดอย  โดยนำมาจากเกษตรกรที่ สวพส. ส่งเสริมบนพื้นที่สูง ได้แก่  ศูนย์พัฒนาแบบโครงการหลวงปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่  ศูนย์พัฒนาแบบโครงการหลวงป่าแป๋  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  ศูนย์พัฒนาแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาแบบโครงการหลวงห้วยเป้า  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาแบบโครงการหลวงดอยปุย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

        สวพส. และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังคงนำผลผลิตจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงมาส่งมอบในรูปแบบถุงปันสุขในช่วงวิกฤตนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะพยายามกระจายกลุ่มผู้รับมอบให้อย่างทั่วถึงต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม