รวมใจผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้ามอบให้บุคลากรทางการแพทย์

          เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “สวพส. รวมใจผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19” โดยมีคุณณิชาภา ตุ้ยคัมภีร์ วิทยากรจากสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝึกสอนการทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) แบบมาตรฐานที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน โดยมีบุคลากรของสถาบันจากทุกสำนักมาช่วยกัน

          นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้กล่าวว่า ในขณะที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลซึ่งหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.และด่านตรวจในพื้นที่ทำงานของสถาบันทั้ง 44 แห่ง ที่ยังมีความขาดแคลนหน้ากากป้องกันใบหน้าเพื่อป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ สถาบันจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำหน้ากากป้องกันใบหน้าไปมอบให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายข้างต้นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม