แม่จริม สวพส. มอบผลผลิตผักให้โรงพยาบาลและทีม อสม.

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มอบผลผลิตผักให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอง และทีม อสม.

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยแม่จริม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มอบผลผลิตผักให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองและ ทีม อสม. ในวันที่ 20 เมษายน นี้ เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับผู้ที่กักตัวและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 และแจกจ่ายกล้าผักให้กับประชาชนทั่วไปสำหรับปลูกกินในช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้ #ท่านช่วยสังคมเราช่วยท่าน #ขอบคุณหมอ #อสม #โรงเรียนบ้านตอง #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม