สวพส. ออกประกาศมาตรการป้องกันโรค 'COVID-19'

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID - 19  เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 และประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่สถาบัน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำพาตัวเองไปติดเชื้อ ให้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิด ใช้ชีวิตอย่างระวัง  "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" สวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อเดินทางไปในที่แออัด คนที่มีความเสี่ยงควรพบแพทย์ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและคนรอบข้าง อย่างไรก็ตามสถาบัน มีแผนในการดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID - 19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ หรือได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม