อุทยานหลวงราชพฤกษ์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ รับมือวิกฤติฝุ่นPM2.5

          อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นควัน เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือในบางช่วงเวลา มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

          ด้วยความตระหนักถึงปัญหาและความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ติดตั้ง “เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ” เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และติดตามคุณภาพอากาศ และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://mehigh.hrdi.or.th/Raj เพื่อจะได้รับมือและป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ฝุ่นควันดังกล่าว  

 

สามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบค่าฝุ่นรายวันได้ที่

https://mehigh.hrdi.or.th/Raj

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม