พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

13 ตุลาคม 2562 อ่าน: 71 ครั้ง

          วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

          ที่บริเวณห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กงสุลต่างประเทศ เจ้านายฝ่ายเหนือ

          เข้าร่วมพิธีวางพวงมาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

Share this:

เชิญร่วมงาน วันดินโลก 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 * เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการด้านการอนุรักษ์ดิน * ร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ปกป้องรักษา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

สวพส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มแล้ว "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9" เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน 7-11 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

สวพส. ร่วมกับสาธารณสุขติวเข้มรณรงค์ลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง สวพส. ร่วมกับสาธารณสุข จัดประชุมทำแผนบูรณาการเพื่อดำเนินกิจกรรมลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สวพส. ตั้งเป้า ต่อยอดคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 เพิ่ม สวพส. จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ : การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (รุ่นที่ 1) 2562 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล UNPSA และปูแนวทางในต่อยอดสร้างผลงานเพื่อรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards) และรางวัล United Nations Public Sector Awards (UNPSA)

"แผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลง" อาวุธสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูง สวพส. จับมือหน่วยงานและผู้นำชุมชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนและวางแผนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเมืองลีแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

ดูทั้งหมด