สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

1 ตุลาคม 2562 อ่าน: 135 ครั้ง

 

         วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

         พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 และเสด็จเสวยราชสมบัติในปีพุทธศักราช 2394 พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจมากมาย ทั้งด้านการทำนุบำรุงประเทศ ด้านกฎหมาย ด้านวรรณคดี ด้านพระพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และด้านการศึกษาศิลปวิทยา พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยคนแรก ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้า 2 ปีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทย ที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปวงชนขาวไทยจึงได้ถวายพระราชสมัญญาให้พระองค์ว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ส่วนด้านโหราศาสตร์ ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ ที่เรียกว่า "เศษพระจอมเกล้า" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำ และทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น "พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย" ด้วย

 

 

Share this:

เชิญร่วมงาน วันดินโลก 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 * เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการด้านการอนุรักษ์ดิน * ร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ปกป้องรักษา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

สวพส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มแล้ว "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9" เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน 7-11 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

สวพส. ร่วมกับสาธารณสุขติวเข้มรณรงค์ลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง สวพส. ร่วมกับสาธารณสุข จัดประชุมทำแผนบูรณาการเพื่อดำเนินกิจกรรมลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สวพส. ตั้งเป้า ต่อยอดคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 เพิ่ม สวพส. จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ : การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (รุ่นที่ 1) 2562 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล UNPSA และปูแนวทางในต่อยอดสร้างผลงานเพื่อรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards) และรางวัล United Nations Public Sector Awards (UNPSA)

"แผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลง" อาวุธสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูง สวพส. จับมือหน่วยงานและผู้นำชุมชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนและวางแผนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเมืองลีแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน

ดูทั้งหมด