สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

 

         วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

         พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 และเสด็จเสวยราชสมบัติในปีพุทธศักราช 2394 พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจมากมาย ทั้งด้านการทำนุบำรุงประเทศ ด้านกฎหมาย ด้านวรรณคดี ด้านพระพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และด้านการศึกษาศิลปวิทยา พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยคนแรก ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้า 2 ปีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทย ที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปวงชนขาวไทยจึงได้ถวายพระราชสมัญญาให้พระองค์ว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ส่วนด้านโหราศาสตร์ ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ ที่เรียกว่า "เศษพระจอมเกล้า" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำ และทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น "พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย" ด้วย

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม