สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชวลิต ชูขจร  ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นประธานเปิดงาน ในการเสวนานายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และดร.สริตา  ปิ่นมณี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมทิศทางการวิจัยเฮมพ์ตามนโยบายทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”   ภายในงานยังมีผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆจากวิทยาการมากความรู้อีกหลายท่าน หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้ออื่นๆ อาทิ

          - ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเฮมพ์ในอนาคต

          - การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์

          - การใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชงเพื่อเป็นอาหาร

          - งานวิจัยเฮมพ์ทางทหาร(ชุมทหารจากเส้นใยเฮมพ์)

          - การใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ทางการแพทย์

          - การใช้เฮมพ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

          - กฎหมายเกี่ยวกับกับเฮมพ์ และโอกาสของเฮมพ์ในเชิงพาณิชย์

          - กระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ในเชิงอุตสาหกรรม

          ในการเสวนา มีผู้ที่สนใจกัญชงเข้าร่วมกว่า 300 คน โดยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในวันที่ 6 กันยายน 2562 ได้เดินทางต่อไปยังสถานีเกษตรหลวงปางดะ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชง ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ทำให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของกัญชงและตอบวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ที่ต้องการกำหนดแนวทางการพัฒนาเฮมพ์ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การปลูกเฮมพ์และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเฮมพ์เพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

รวบรวมข่าวจากสื่อต่างๆ ในงานจัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์”  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190905164629

 1. เพจมองเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่

https://www.facebook.com/1493351234306120/posts/2084402565200981/

 1. เชียงใหม่นิวส์

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1110776

 1. เชียงใหม่ออนไลน์นิวส์

http://www.chiangmai-onlinenews.com/ข่าวกิจกรรม/สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้-4/

 1. คนล้านนา

http://www.konlannanews.com/archives/7873

 1. เพจคนล้านนา

https://www.facebook.com/155633658582750/posts/520899612056151?sfns=xmwa

 1. worldvarietynews

http://www.worldvarietynews.com/chiangmai-116/

 1. เกษตรพันธุ์๙

https://kaset1009.com/th/articles/172581-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%AA.-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%22%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C-(%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%87)...%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%22

 1. newsdatatoday

http://www.newsdatatoday.com/index.php/economy/agricultural/130625-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E2%80%98%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E2%80%99.html

 1. balancemag

https://www.balancemag.net/28490/

 1. ฅนข่าว

http://www.konkao.net/read.php?id=35950

 1. หุ้นอินไซด์ดอทคอม

https://www.hooninside.com/news-feed/123168/view/

 1. การเมืองไทย ออนไลน์

http://www.karnmuangthai.com/index.php/abroad/showcontent/130625.html

 1. iChiangmaiPR

https://ichiangmaipr.com/2019/09/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%9E/

 1. chiangmai.prdnorth

http://chiangmai.prdnorth.in.th/detail_new.php?id=25029

 1. W88.com ประเทศไทย

http://ww88club.com/th/2019/09/2720.html

 1. lannapress

http://www.lannapress.com/news.php?nid=2961

 1. เพจ Feel - D Online news

https://www.facebook.com/1851700531733016/posts/2496706217232441/

 1. สำนักข่าวนิวส์พลัส

https://www.newsplus.co.th/173811

 1. policemagazine24

https://policemagazine24.blogspot.com/2019/09/blog-post_18.html

 1. ไทยนิวส์ เชียงใหม่ ออนไลน์

https://thainewscmonline.wordpress.com/2019/09/05/03-57/

 1. chiangmaipress

http://chiangmaipress.com/2019/09/06/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a/

 1. enjoyjam

http://entertain.enjoyjam.net/forum//index.php/topic,90545.0.html

 1. siamoutlook

https://www.siamoutlook.com/2019/09/blog-post_39.html?m=1

 1. aseanallnews

https://www.aseanallnews.com/2019/09/blog-post_7.html?m=1

 1. Feel - D Online news

http://www.feel-donlinenews.com/2019/09/06/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d/

 1. FM 100 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

http://www.fm100cmu.com/activitydetail.php?acmain_id=1&act_id=221

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม