ข่าวสารและกิจกรรม สวพส.

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “ผักปลอดภัย...จากงานวิจัยสู่เกษตรกร”

20 มีนาคม 2560 อ่าน: 511 ครั้ง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “ผักปลอดภัย...จากงานวิจัยสู่เกษตรกร” วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

21 กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน: 614 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลติดตามการปฏิบัติงานลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

สวพส.รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

30 มกราคม 2560 อ่าน: 634 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวพส. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
แนะนำลิงค์น่าสนใจ

บทความองค์ความรู้: งานวิจัย งานพัฒนาบนพื้นที่สูง

เฮมพ์พันธุ์ใหม่ของประเทศไทย !

29 พฤษภาคม 2560 อ่าน: 190 ครั้ง

เฮมพ์ (Hemp) หรือกัญชง จัดเป็นพืชเส้นใยที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนทาน แข็งแรง ให้เส้นใยที่ยาว นำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

การปลูกข้าวต้นเดียวและใช้น้ำน้อยบนพื้นที่สูง

9 พฤษภาคม 2560 อ่าน: 222 ครั้ง

ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงของไทยนิยมปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารหลักสำหรับบริโภค ซึ่งทุกชุมชนปลูกข้าวเพื่อยังชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ชุมชนนี้ ไม่มีเผา

22 มีนาคม 2560 อ่าน: 266 ครั้ง

ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนช่วงฤดูแล้งของทุกปี ไม่เพียงส่งผลกระทบสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ที่หมอกควันปกคลุมถึง แต่การเผาป่ายังทำให้หน้าดินในพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากขาดความสมบูรณ์และพังทลาย

สวพส. มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อก้าวสู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

20 มีนาคม 2560 อ่าน: 330 ครั้ง

นโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือที่เรียกว่า Smart Farmer ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางรากฐานความมั่นคงในภาคการเกษตร

อะโวคาโดพันธุ์แฮส (Hass) สุดยอดของดีเมืองน่าน

17 มีนาคม 2560 อ่าน: 323 ครั้ง

อะโวกาโด (Avocado) เป็นไม้ผลยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ มีใบเขียวตลอดปีผลผลิตสามารถรับประทานสด และแปรรูปนำไปสกัดเป็นน้ำมัน

การตัดแต่งกิ่งกาแฟอราบิก้า

11 มีนาคม 2560 อ่าน: 379 ครั้ง

การปฏิบัติดูแลรักษาต้นกาแฟอราบิก้านั้นมีความสำคัญเช่นเดียวกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ นอกจากการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม สายพันธุ์ทนทานโรคราสนิม วิธีการปลูก และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ดีแล้ว

สื่อเพื่อการเรียนรู้: วารสาร สวสพ. วีดิทัศน์ โปสเตอร์ และคู่มือ

โปสเตอร์ และคู่มือ

การปลูกเสาวรสหวานคุณภาพดี

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อลดมลภาวะและเป็นพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน

ปลูกเงาะบนดอย สร้างป่า สร้างรายได้ ไม่ต้องเผา

การปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ ช่วยลดการเผา เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้