กำหนดจัดกิจกรรม กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชน เรื่อง การรณรงค์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อหมู่บ้านสะอาด ในวันที่ 24 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง

6 มิถุนายน 2556 อ่าน: 1,026 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ บ้านผาแดง กำหนดจัดกิจกรรม

- กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชน เรื่อง การรณรงค์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อหมู่บ้านสะอาด ในวันที่ 24 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

- เรื่อง การรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
แนะนำ สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548

วิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
รวมลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อ สวพส.
โทรศัพท์:
053-328496-8
โทรสาร:
053-328494, 053-328229
ที่อยู่:
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
วัน เวลาราชการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
E-mail:
info@hrdi.or.th
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน
128 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
054-600-276

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-114-110-5