กำหนดจัดกิจกรรม กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชน เรื่อง การรณรงค์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อหมู่บ้านสะอาด ในวันที่ 24 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง

6 มิถุนายน 2556 อ่าน: 1,106 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ บ้านผาแดง กำหนดจัดกิจกรรม

- กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชน เรื่อง การรณรงค์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อหมู่บ้านสะอาด ในวันที่ 24 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

- เรื่อง การรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด