ลำดับ ปีที่ยื่น ประเภททรัพย์สินทางปัญญา เลขที่คำขอ วันที่ยื่น เลขที่จดทะเบียน วันที่จดทะเบียน ชื่อผลงาน ผู้ขอรับ  
1 2561 ลิขสิทธิ์ 368852 13 มิถุนายน 2561 ว.41775 17 สิงหาคม 2561 คุ่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
2 2561 ลิขสิทธิ์ 369815 20 กรกฎาคม 2561 ว.41838 26 กันยายน 2561 คู่มือการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นบ้านป่ากล้วยพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
3 2561 ลิขสิทธิ์ 368851 20 กรกฎาคม 2561 ว.41774 17 สิงหาคม 2561 คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
4 2561 ลิขสิทธิ์ 369036 15 สิงหาคม 2561 ส.14811 28 สิงหาคม 2561 วีดิทัศน์การเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
5 2561 ลิขสิทธิ์ 368369 10 เมษายน 2561 ว.41724 27 สิงหาคม 2561 หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
6 2560 ลิขสิทธิ์ 358499 1 กันยายน 2560 ว.40634 13 กันยายน 2560 คู่มือการคัดพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
7 2560 ลิขสิทธิ์ 358500 31 สิงหาคม 2560 ว.40635 13 กันยายน 2560 คู่มือการปลูกหวายบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
8 2560 ลิขสิทธิ์ 355525 15 มิถุนายน 2560 ว.40407 26 มิถุนายน 2560 คู่มือการปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตเส้นใยภายใต้ระบบควบคุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
9 2560 ลิขสิทธิ์ 354195 23 มีนาคม 2560 ว.40294 24 พฤษภาคม 2560 แผ่นพับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย์ มูลนิธิโครงการหลวง เเละสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
10 2560 อนุสิทธิบัตร 1603002094 22 พฤษภาคม 2562 1603002094 19 กุมภาพันธ์ 2561 แผ่นเฮมพ์บอร์ดเเละกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
11 2560 ลิขสิทธิ์ 353798 26 เมษายน 2560 ส. 13506 11 พฤษภาคม 2560 วิดีทัศน์การเลี้ยงหมุหลุม 7 ภาษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
12 2560 ลิขสิทธิ์ 356241 15 มิถุนายน 2560 ส.13719 26 กรกฎาคม 2560 วีดีทัศน์โครงการวิจัยเเละพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารเเละความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
13 2560 ลิขสิทธิ์ 348539 23 พฤศจิกายน 2559 ว.39750 23 พฤศจิกายน 2559 หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)//มูลนิธิโครงการหลวง//มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP File
14 2560 ลิขสิทธิ์ 352082 1 มีนาคม 2560 ว.40131 15 มีนาคม 2560 หนังสือสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
15 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000541 31 มีนาคม 2559 12025 27 กันยายน 2559 กล่องพลาสติกเเบบมีฝาล๊อค สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
16 2559 อนุสิทธิบัตร 1603001935 22 พฤษภาคม 2562 12645 26 เมษายน 2560 คอนกรีตบล๊อกผสมเฮมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
17 2559 ลิขสิทธิ์ 331009 7 ตุลาคม 2558 ว.37754 16 ตุลาคม 2558 คู่มือโรคเเละการป้องกันรักษาโรคในสัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
18 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000542 31 มีนาคม 2559 1603000542 15 มีนาคม 2561 เครื่องร่อนปุ๋ยไส้เดือนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
19 2559 เครื่องหมายการค้า 1013240-1 11 พฤศจิกายน 2558 181106087 11 พฤศจิกายน 2558 จำพวก 18 และ 25 ย่าม ผ้าซิ่น เเละเสื้อ (เครื่องหมายการค้า ปางเเดงใน) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติบ้านปางเเดงใน IP File
20 2559 เครื่องหมายการค้า 160103701 24 สิงหาคม 2559 181118113 24 สิงหาคม 2559 จำพวก 30 เมล็ดกาแฟคั่ว เเละกาเเฟคั่วบด (กาเเฟเเม่ตื่น) นายเรวา มะเซอพะ (ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกกาแฟอราบิก้าเเม่ตื่น) IP File
21 2559 เครื่องหมายการค้า 1036816 22 พฤษภาคม 2562 171133965 17 พฤศจิกายน 2560 จำพวก 4 ถ่านที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง (ถ่านอัดเเท่งศรีบุญเรือง) นายวรวาท อินต๊ะวิชัย (ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่านอัดเเท่งจากซังข้าวโพดบ้านศรีบุญเรือง) IP File
22 2559 อนุสิทธิบัตร 1603001936 22 พฤษภาคม 2562 1603001936 16 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนผสมสารล่อดึงดูดเเมลงวันเเตง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
23 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000732 24 พฤษภาคม 2559 13240 16 ตุลาคม 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดสีฟันคนทาที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
24 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000733 24 พฤษภาคม 2559 13239 16 ตุลาคม 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์รักษาโรคน้ำกัดเท้ามีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดสาบเสือที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
25 2559 อนุสิทธิบัตร 1603000731 22 พฤษภาคม 2562 12225 8 ธันวาคม 2559 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ลดรอยดำจากสิวที่มีส่วนผสมสารสกัดสะเดา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
26 2559 ลิขสิทธิ์ 333616 16 พฤศจิกายน 2558 ว.38144 3 ธันวาคม 2558 หนังสือสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอบ้านขุนตื่นน้อย-บ้านปิพอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
27 2558 ลิขสิทธิ์ 322706 27 มีนาคม 2558 ว.36703 28 เมษายน 2558 คู่มือการทอผ้าฝ้ายทอผสมขนเเกะบ้านห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม อำเภอเเม่ลาน้อย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
28 2558 เครื่องหมายการค้า 991770/991771 25 มิถุนายน 2558 181105593 25 มิถุนายน 2558 จำพวก 18 และ 25 ย่าม ผ้าซิ่น เเละเสื้อ (เครื่องหมายการค้า ต๊ะกิ๊) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายกะเหรี่ยงโบราณ IP File
29 2558 ลิขสิทธิ์ 319268 24 ธันวาคม 2557 ส.11370 30 กันยายน 2559 วีดิทัศน์การขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษามะแขว่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
30 2558 ลิขสิทธิ์ 319266 24 ธันวาคม 2557 ส.11368 30 กันยายน 2559 วีดิทัศน์การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
31 2558 ลิขสิทธิ์ 319267 14 มกราคม 2558 ส.11369 12 กุมภาพันธ์ 2558 วีดีทัศน์การปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
32 2558 ลิขสิทธิ์ 319253 24 ธันวาคม 2557 11361 26 มกราคม 2558 วีดีทัศน์การพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
33 2558 ลิขสิทธิ์ 320419 9 กุมภาพันธ์ 2558 ส.11391 24 กุมภาพันธ์ 2558 วีดีทัศน์การฟื้นฟูเเหล่งอาหาร (Food Bank) เเละความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
34 2558 ลิขสิทธิ์ 319265 24 ธันวาคม 2557 ส.11367 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การเลี้ยงหมูหลุม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
35 2558 อนุสิทธิบัตร 1503001517 22 พฤษภาคม 2562 12852 15 มิถุนายน 2560 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเเละหนังศีรษะ(Hair tonic) จากสารสกัดหญ้าถอดปล้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
36 2558 อนุสิทธิบัตร 1503001518 22 พฤษภาคม 2562 12151 16 พฤศจิกายน 2559 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับผิวหน้า (Face Moisturizer) ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดฟักข้าว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
37 2557 อนุสิทธิบัตร 1403000020 22 พฤษภาคม 2562 12085 17 ตุลาคม 2559 กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมแกนต้นเฮมพ์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
38 2557 เครื่องหมายการค้า 915469 31 ตุลาคม 2556 ค412151 31 ตุลาคม 2559 จำพวก 29 ผักเเห้งและผลไม้แห้ง (ภูภัณฑ์) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
39 2557 อนุสิทธิบัตร 1303001429 22 พฤษภาคม 2562 12968 26 กรกฎาคม 2560 ชีวผลิตภัณฑ์แบบเม็ดสำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
40 2557 อนุสิทธิบัตร 1403000471 22 พฤษภาคม 2562 10343 27 สิงหาคม 2558 ผลิตภัณฑ์สำหรับส่งเสริมการเตริญเติบโตพืช สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
41 2557 อนุสิทธิบัตร 1303001400 30 ตุลาคม 2556 11116 21 มกราคม 2560 ผลิืตภัณฑ์น้ำมันนวดมะแตก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
42 2557 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1402000254 9 กุมภาพันธ์ 2557 50131 21 มิถุนายน 2559 ลวดลายบนผืนผ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
43 2557 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1402000255 9 กุมภาพันธ์ 2557 50132 21 มิถุนายน 2559 ลวดลายบนผืนผ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
44 2557 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1402000256 9 กุมภาพันธ์ 2557 50133 21 มิถุนายน 2559 ลวดลายบนผืนผ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
45 2557 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1402000257 9 กุมภาพันธ์ 2557 50134 21 มิถุนายน 2559 ลวดลายบนผืนผ้า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
46 2557 ลิขสิทธิ์ 311239 22 พฤษภาคม 2562 ส.11072 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวมะแข่วน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
47 2557 ลิขสิทธิ์ 311240 22 พฤษภาคม 2562 ส.11073 30 กันยายน 2559 วีดีทัศน์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
48 2557 อนุสิทธิบัตร 1303001401 22 พฤษภาคม 2562 9953 25 พฤษภาคม 2558 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดฮ่อสะพายควาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
49 2556 ลิขสิทธิ์ 285696 22 พฤษภาคม 2562 ศ3.2116 29 กันยายน 2559 Highland Hemp สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
50 2556 ลิขสิทธิ์ 285394 22 พฤษภาคม 2562 ว.30514 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอดำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
51 2556 ลิขสิทธิ์ 285395 22 พฤษภาคม 2562 ว.30515 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าชนเผ่าอาข่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
52 2556 ลิขสิทธิ์ 285386 22 พฤษภาคม 2562 ว.30506 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าซิ่นชนเผ่าลัวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
53 2556 ลิขสิทธิ์ 285392 22 พฤษภาคม 2562 ว.30512 29 กันยายน 2559 คู่มือการทอผ้าห่มของชนเผ่าคะฉิ่น กลุ่มระวาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
54 2556 ลิขสิทธิ์ 285390 22 พฤษภาคม 2562 ว.30504 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำเข็มขัดหอยเบี้ยของชนเผ่าคะฉิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
55 2556 ลิขสิทธิ์ 285391 22 พฤษภาคม 2562 ว.30511 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำปลอกมีดของชนเผ่าลัวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
56 2556 ลิขสิทธิ์ 285387 22 พฤษภาคม 2562 ว.30507 29 กันยายน 2559 คู่มือการทำห่วงหวายคาดเอวของชนเผ่าปะหล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
57 2556 ลิขสิทธิ์ 285393 22 พฤษภาคม 2562 ว.30513 29 กันยายน 2559 คู่มือการผลิตผ้าฝ้ายและการย้อมสีธรรมชาติของขนเผ่าปะหล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
58 2556 ลิขสิทธิ์ 285388 22 พฤษภาคม 2562 ว.30508 29 กันยายน 2559 คู่มือการผลิตผ้าใยเฮ้มพ์ การเขียนเทียนและการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่าม้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
59 2556 ลิขสิทธิ์ 285385 22 พฤษภาคม 2562 ว.30505 29 กันยายน 2559 งานหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
60 2556 เครื่องหมายการค้า 905354 19 สิงหาคม 2556 ค408613 19 สิงหาคม 2556 จำพวก 30 รายการสินค้า กาแฟ (ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วเมล็ด บ้านปางมะโอ) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
61 2556 ลิขสิทธิ์ 285389 22 พฤษภาคม 2562 ว.30509 29 กันยายน 2559 เรื่องเล่าชาวคะฉิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
62 2556 อนุสิทธิบัตร 1303000552 22 พฤษภาคม 2562 9839 22 เมษายน 2558 สูตรผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
63 2556 ลิขสิทธิ์ 285383 22 พฤษภาคม 2562 ว.30503 29 กันยายน 2559 หนังสือเครื่องแต่งกายและลายผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
64 2556 ลิขสิทธิ์ 285384 22 พฤษภาคม 2562 ว.30504 29 กันยายน 2559 หนังสือวัฒนธรรมและลายผ้าทอชาวคะฉิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
65 2555 เครื่องหมายการค้า 834027 5 มกราคม 2555 ค366235 22 พฤศจิกายน 2559 จำพวก 14 เครื่องประดับเงิน (ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน) นายระวี ชูทรัพย์เจริญ IP File
66 2555 เครื่องหมายการค้า 861393 30 สิงหาคม 2555 ค378456 7 กันยายน 2555 จำพวก 30 ข้าว (ผลิตภัณฑ์ข้าวไร่บรรจุถุง ข้าววังไผ่ จ.น่าน) นายสุรพงษ์ ปัตติอนันต์ IP File
67 2555 ลิขสิทธิ์ 282926 22 พฤษภาคม 2562 ว1.4506 29 กันยายน 2559 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวิภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (Highland E-Herbarium) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
68 2555 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 54100085 7 พฤศจิกายน 2554 สช 56100059 7 พฤศจิกายน 2554 ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม นางมะลิวัลย์ นักรบไพร IP File
69 2555 ลิขสิทธิ์ 273584 22 พฤษภาคม 2562 ว.28458 30 กันยายน 2559 หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
70 2555 ลิขสิทธิ์ 273585 22 พฤษภาคม 2562 ว.28459 30 กันยายน 2559 หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
71 2554 อนุสิทธิบัตร 1103000661 22 พฤษภาคม 2562 7650 21 พฤศจิกายน 2555 เครื่องหีบน้ำมันแบบกดอัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
72 2554 พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด 123456 19 สิงหาคม 2554 654321 14 มิถุนายน 2556 พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิดป่าชุมชนบ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
73 2554 อนุสิทธิบัตร 1103001001 22 พฤษภาคม 2562 9124 29 ธันวาคม 2557 สูตรผสมสารสกัดจากใบชาเมียงและน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแข่วน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
74 2554 อนุสิทธิบัตร 1103000830 22 พฤษภาคม 2562 9840 21 เมษายน 2558 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มอาติโช้คผสมสมุนไพร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
75 2554 อนุสิทธิบัตร 1103001000 22 พฤษภาคม 2562 9952 25 พฤษภาคม 2558 สูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสำคัญจากสารสกัดจากชาเมี่ยง (Camellia sinensis) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
76 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 22 พฤษภาคม 2562 052/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 1 (RPF1) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
77 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 22 พฤษภาคม 2562 053/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 2 (RPF2) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
78 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 22 พฤษภาคม 2562 054/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 3 (RPF3) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File
79 2554 คุ้มครองพันธุ์พืช 22 พฤษภาคม 2562 055/2554 10 ตุลาคม 2554 อาร์พีเอฟ 4 (RPF4) มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) IP File