กรมปศุสัตว์ - ร่วมกันต้านโรคพิษสุนัขบ้า!!! ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2563

28 เมษายน 2562 อ่าน: 907 ครั้ง

  สปอตกรมปศุสัตว์ ตอน ไม่นำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "ผิดกฎหมาย"

  วีดีทัศน์ ตอนที่ 1 “โรคพิษสุนัขบ้า” ภัยร้าย

 

Share this: