กรมปศุสัตว์ - ร่วมกันต้านโรคพิษสุนัขบ้า!!! ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2563

  สปอตกรมปศุสัตว์ ตอน ไม่นำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "ผิดกฎหมาย"

  วีดีทัศน์ ตอนที่ 1 “โรคพิษสุนัขบ้า” ภัยร้าย

 
Share this: