จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเพื่อเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

11 กรกฎาคม 2562 อ่าน: 265 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการป่าชาวบ้านฯ 

 

หลักการและเหตุผล

โครงการป่าชาวบ้านฯ ได้กำหนดการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเพื่อเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปลูกต้นไม้หลากลายชนิดในพื้นที่ป่าชุมชนไว้ใช้สอย และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปลูกต้นไม้หลากลายชนิดในพื้นที่ป่าชุมชนไว้ใช้สอย และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด