จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การขุดนาขั้นบันได ณ บ้านน้ำจูน หมู่ที่ 4 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

17 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 173 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ  จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ  จ.น่าน ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การขุดนาขั้นบันได ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านน้ำจูน หมู่ที่ 4 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเองต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านน้ำจูน หมู่ที่ 4 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเองต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด