จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกคะน้าและมะเขือเทศในโรงเรือน ณ ศ

9 เมษายน 2561 อ่าน: 198 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 

 

หลักการและเหตุผล

 

 


วัตถุประสงค์

 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 


กำหนดการ

 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด